Please enable JS

O SPOLEČNOSTI

ZKUŠENOSTI

Jsme česká společnost založená v září roku 2017, ale náš tým se skládá z odborníků, kteří se v oboru povrchových úprav pohybují již 25 let.
Umíme zpracovat díly od velikosti několika milimetrů po více než dva metry. Nejčastěji eloxujeme obráběné díly ze slitin hliníku EN AW: 2007, 5083, 6060, 6061, 6082, 7022, 7075, 7019, ale máme rovněž zkušenosti s eloxováním odlitků pro náročné aplikace.
V současné době fungujeme ve dvousměnném provozu, šest dní v týdnu, máme však kapacitu pro třísměnný provoz

MODERNÍ
TECHNOLOGIE

AUTOMATIZOVANÝ PROCES

Disponujeme moderní, počítačem řízenou, automatickou eloxovací linkou s možností zpracování dílů do délky 210 centimetrů a hmotnosti až 150 kilogramů.

LABORATORNÍ ZÁZEMÍ

Provoz je podporován zázemím vlastní laboratoře zajišťující pravidelné rozbory pracovních lázní.

STROJNÍ VYBAVENÍ

Přípravky nutné ke kvalitnímu a rychlému zpracování zakázek si zhotovujeme ve vlastní vybavené strojní dílně.

POUŽITÍ DEMI VODY

Demineralizovanou vodu pro oplach si vyrábíme přímo na v našem podniku ekologicky šetrnou technologií reverzní osmózy.

SYSTÉM ČÁROVÝCH KÓDŮ

Pro průběžné sledování postupu zpracování zakázky ve výrobě a kontrolu termínu využíváme systém čárových kódů.

TREZOROVÁ MÍSTNOST

Pro případ specifických požadavků na zabezpečení upravovaných dílů disponujeme trezorovou místností o ploše 20 m².
KVALITA

Naše zařízení podléhá pravidelné plánované údržbě a lázně jsou pravidelně kontrolovány a regenerovány.
Stabilní kvalitu a opakovatelnost procesu jsme schopni zaručit nejen díky zázemí vlastní laboratoře a metrologického pracoviště, ale především vždy konkrétní zakázce na míru připravené technologii.

Vybavení provozní laboratoře:

  • Digitální laboratorní váhy
  • Spektrofotometr
  • Měřák vrstvy (certifikovaný)
  • Mikroskop
ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Samotná anodizace nepředstavuje pro životní prostředí riziko, protože oxidační proces je posílením přirozené oxidace hliníku a neprodukuje těžké kovy ani jiné škodlivé a nebezpečné vedlejší produkty. Přesto nejsme k životnímu prostředí lhostejní a splňujeme veškeré zákonné požadavky na ochranu životního prostředí.
Jsme vybaveni novou moderní automatickou neutralizační stanicí k čištění průmyslových odpadních vod, odvoz nebezpečných odpadů je zajišťován specializovanou firmou a samozřejmostí je odsávání pracovních prostor s vlastní filtrační jednotkou. Jelikož se naše provozovna nachází v městské zástavbě relativně blízko centra, bereme ohled na naše okolí i v oblasti produkovaného akustického hluku, který splňuje přísné limity.

ZAJÍMAVÉ STATISTIKY

 
120
POČET ZÁKAZNÍKŮ
1500
VYBAVENÝCH OBJEDNÁVEK ZA ROK
8000
M²/ROK POVRCHOVĚ UPRAVENÝCH PLOCH